Inspectie volgens VIER-methode

VIER verkleint brandrisico in MKB en AGRO. We weten allemaal dat elektriciteit gevaarlijk is. Elektrische schok en vlamboog als gevolg van een kortsluiting kunnen zwaar letsel en zelfs
de dood tot gevolg hebben.

Verzekeraars die actief zijn in MKB en AGRO hebben een probleem: NEN 1010 en NEN 3140 zijn
in deze sectoren niet vanzelfsprekend en dat heeft gevolgen voor het brandrisico van gebouwen
en inboedel. Bovendien is een E-Inspectie op het gebied van brandrisico heel wat anders dan
een E-Inspectie op het gebied van mensveiligheid. Dit heeft geleid tot het initiatief van iKeur om
in samenwerking met Verbond van Verzekeraars de erkenningsregeling VIER te ontwikkelen.

 

Wat maakt een inspectie volgens de VIER-methode anders?
Om te beginnen staat de communicatie met de verzekerde en diens (huis) installateur centraal.
Bij de intake worden potentiële risico's besproken en bij de evaluatie wordt bewustwording gestimuleerd en worden de herstelmaatregelen concreet gemaakt. Het resultaat van een inspectie volgens de VIER-methode is een rapportage die taalkundig en juridisch correct is, met expliciete beschrijving van de risico's en de herstelmaatregelen. De herstelverklaring maakt de genomen maatregelen en de daarmee bereikte risicoreductie aantoonbaar. Dit vraagt andere vaardigheden van de inspecteur.

Ons bedrijf is officieel gecertificeerd om de inspecties conform de VIER-methode uit te voeren.