Wie mag wat en hoe leg je dat vast?
Wij stellen graag uw veiligheidshandboek samen!

Sinds 1980 bepaalt de Arbowet dat werkgevers en werknemers gezamenlijke zorgplicht hebben
op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De Arbowet is een kaderwet, dat betekent dat er geen concrete regels in staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen over
het arbobeleid in bedrijven.

Voor de concrete invulling van omgaan met veiligheid en gezondheid in de elektrotechnische branche bestaan sindsdien diverse normen en richtlijnen.

Het probleem van normen en richtlijnen? Dat ze voer bieden voor discussie. Want brengen
normen nou verplichtingen met zich mee of niet? Een norm geeft de standaard waaraan je
moet voldoen aan, maar is geen verplichting als je een ander oplossing hebt die minstens even veilig of even goed is.

Om duidelijkheid te verschaffen is sinds 1997 het Arbobesluit van kracht dat "uitleg geeft aan
de wettelijke regels met betrekking tot de aanleg en het veilige gebruik van elektrotechnische installaties". Hier komt de bekende NEN 3140 om de hoek kijken.

Hoe vertaalt u deze norm naar uw eigen bedrijfssituatie? Wat moeten medewerkers kunnen
en welke eisen worden gesteld aan installaties en de organisatie?
Wat doet de Installatie Verantwoordelijke (IV) en wat de Werk Verantwoordelijke (WV). Wanneer bent u een Vakbekwaam Persoon (VP) en wanneer een Voldoende Onderricht Persoon (VOP)?

Al deze zaken worden omschreven in een NEN 3140 Veiligheidshandboek. Wij stellen dit veiligheidshandboek graag voor u op. Na het implementeren van het NEN 3140 Veiligheidshandboek weten u en uw collega's precies hoe ze moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Wij weten over welke vakbekwaamheden
alle medewerkers moeten beschikken en wat de uitgangspunten zijn van inspecties van elektrotechnische installaties en apparatuur. Het NEN 3140 Veiligheidshandboek geeft u de zekerheid van een zo veilig mogelijke bedrijfsvoering waarbij kans op onveilig werken met elektrische installaties
wordt geminimaliseerd.

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden om dit in uw bedrijf te implementeren.