Wanneer is een NEN 1010 van toepassing?

Elke nieuwe elektrotechnische installatie moet, zowel tijdens het installeren als voor het eerste gebruik, visueel en door meting en beproeving worden geïnspecteerd volgens NEN 1010 deel 6.

 

Voor zover van toepassing wordt hiermee vastgesteld of aan de bepalingen in de NEN 1010
is voldaan. De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een rapport dat door de installatiebeheerder bewaard wordt.
NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen
en infrastructuur. 

Deze inspectie kan worden gecombineerd met thermografie conform de NPR 8040-1.

Onze werkgebieden zijn:
- Industrie
- Kantoren
- Horeca
- Winkels
- Sportcomplexen en zwembaden
- Recreatieparken
- Land- en tuinbouw
- Veeteelt

Vaak terugkerende opdrachtgevers zijn:
- Installateurs
- Gebouw eigenaren
- Verzekeringsmaatschappijen