Het belang van NEN 3140 inspecties

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen veilig moeten
zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd.
Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regel-
geving te voldoen.


   

Na afloop van de NEN 3140 inspectie ontvangt u van ons een duidelijke rapportage met ondersteunende foto's. Deze rapportage is een zeer goede leidraad voor uw installateur bij
het oplossen van eventuele gebreken.

Ons bedrijf is gecertificeerd tot het uitvoeren van deze inspecties conform SCIOS Scope 8.

Deze inspectie kan worden gecombineerd met thermografie conform de NPR 8040-1.

Onze werkgebieden zijn:
- Industrie
- Kantoren
- Horeca
- Winkels
- Sportcomplexen en zwembaden
- Recreatieparken
- Land- en tuinbouw 
- Veeteelt

Vaak terugkerende opdrachtgevers zijn:
- Installateurs
- Gebouw eigenaren
- Verzekeringsmaatschappijen