De meerwaarde van het gebruik van netanalyse

Als de stroom uitvalt, wordt plots duidelijk hoe zwaar afhankelijk we zijn van elektriciteit. Het normale leven komt dan nagenoeg tot stilstand. Om risico's op stroomstoring of -uitval op te sporen, beschikt Elektra Inspectie over meerdere netanalyzers. Dit zijn meetinstrumenten die gedurende langere tijd energieverschillen registreren en analyseren. De gegevens verwerken
we in een overzichtelijk rapport, zodat u kunt zien of uw installatie nog voldoet of dat deze aangepast of uitgebreid moet worden.