Schermdoek inspectie

Vanaf 1 januari 2017 dient uw kas over brandvertragende schermdoeken te beschikken. Mocht
u nog geen brandvertragende schermdoeken hebben dan vragen verzekeraars om een scherm-
doek inspectie. 

 

Door een schermdoek inspectie uit te laten voeren, verkleint u de risico's op brand in uw kas.
Zaken in en buiten de kas die ontsteking van het schermdoek kunnen veroorzaken worden
tijdens deze inspectie beoordeeld.  

 

De inspectie bestaat uit 3 onderdelen:

- een gesprek met de installatieverantwoordelijke
- de inspectie
- de rapportage inclusief herstelverklaring

Onze inspecteurs hanteren de door Achmea vastgestelde manier van inspecteren en rapporteren.

Bij nieuwbouw of vervanging blijft het een voorwaarde dat u een brandvertragend schermdoek installeert.